KIEŁCZÓW

KIEŁCZÓW

KIEŁCZÓW Trwają prace nad rozbudową drogi w Kiełczowie: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918D klasy Z (ul. Wrocławska) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,49 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1920D klasy Z w km 0+000,00  do km 0+171,86 oraz z drogą...
WROCŁAW – DŁUGA

WROCŁAW – DŁUGA

WROCŁAW – DŁUGA Trwają ostatnie prace związane z inwestycją: ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły)” DŁUGA – PRO-TRA BUILDING DŁUGA – PRO-TRA BUILDING DŁUGA –...
WROCŁAW – BARDZKA

WROCŁAW – BARDZKA

18 kwietnia 2023 podpisaliśmy umowę na budowę wydzielonej trasy autobusowej na Jagodno:„Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”. Inwestor: Wrocławskie InwestycjeData...