Realizacje

 • Fabryka czekolady CUDBERRY w Bielanach Wrocławskich,

 • Fabryka Tektury Falistej w Krępicach

 • Zakład Montażu Armatury Sanitarnej CLUDI w Opolu

 • Zakład Produkcji Betonów "Kaczmarek" w Gajkowie

 • Budowa Stacji Obsługi SCANIA w Pietrzykowicach,

 • Trasa N-II na odc.od ul.Jagiełły do ul.Dubois - przebudowa jezdni wschodniej ul.Jagiełły wraz z torowiskiem tramwajowym

 • Remont nawierzchni Rynku - pierzeja południowa - we Wrocławiu

 • Budowa drogi dojazdowej do DCHR-S we Wrocławiu przy ul.Karmelkowej.

 • Modernizacja ul.Wieczystej we Wrocławiu.

 • Budowa dróg i parkingów na terenie DCHR-S we Wrocławiu przy ul.Karmelkowej.

 • Budowa dróg i parkingów na terenie SELGROS w Długołęce i w Szczecinie.

 • Przebudową ciagu ulic Piaskowa - św.Katarzyny - św.Ducha - Kraińskiego - Purkyniego - Janickiego - Słowackiego we Wrocławiu.

 • Przebudowa Ronda w Szczecinie.

 • Remont ul .Grabiszyńskiej na odcinku od ul. Zaporoskiej do nr 51.

 • Budowa dróg i parkingów na terenie CH Carrefour w Szczecinie.

 • Przebudowa skrzyżowania ulic Świdnicka – 11 Listopada – Strzegomska – Noworudzka w Wałbrzychu w zakresie budowy ścieżki rowerowej (odcinek IV) realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej.

 • Przebudowa nawierzchni drogi, Budzów dz. Nr 829

 • Przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych w ciągu ul. Na Grobli (most Oławski), Walońska i pl. Wróblewskiego.

 • Budowa ul. Zakopiańskiej we Wrocławiu między skrzyżowaniami z ulicą Złotnicką a Kielecką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 • Przebudowa nawierzchni drogi, Budzów dz. Nr 829

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny

 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 359 na terenie miasta Lubania km 0+000 - 2+993

 • Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia na odc. od ul. Bystrzyckiej do ul. Szwajcarskiej

 • Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z planowaną drogą wojewódzką Bielany - Łany - Długołęka - Rondo w km 6+185 z uzbrojeniem technicznym.

 • Przebudowa ul.Sienkiewicza we Wrocławiu (od ul.Drobnera do ul.Świetokrzyskiej).

 • przebudowa ul. Wyszyńskiego na odc. pomiędzy ul. Benedyktyńska i Sienkie-wicza we Wrocławiu wraz z e skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza.

 • Przebudowa zewn. układu komunikacyjnego w Chorzowie w ramach budowy CH "Carreofur" w Chorzowie

 • Budowa placów parkingowych i dróg obsługujących w ramach Centrum Handlowego "Carrefour" w Kaliszu

 • Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Sępa Szarzyńskiego do ul. Bujwida we Wrocławiu

 • Przełożenie magistrali wodociągowej O1000 w Rybniku budowa dróg dojazdo wych do centrum logistycznego "Prologis" w Chorzowie

 • Przebudowa ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu

 • Budowa odcinka Obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia pomiędzy ul.Grabiszyńską i Szwajcarską wraz z realizacją estakady nad linią kolejową Wrocław-Wałbrzych

 • Budowa węzła betoniarskiego, budynku biurowo – socjalnego, budynku hydroforni wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

 • Budowa drogi obsługującej Park Logistyczny Nowa Wieś Wrocławska z włączeniem do ul. R. Chomicza w Nowej Wsi Wrocławskiej

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 32610 od DK 33 do strefy ekonomicznej

 • Budowa jezdni na ulicy Sygnałowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą drogową

 • Budowa drogi obsługującej Park Logistyczny Nowa Wieś Wrocławska z włączeniem do ul. R. Chomicza w Nowej Wsi Wrocławskiej