nasze realizacje

Mapa naszych realizacji

Pro-Tra Building sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Na przestrzeni wielu tych lat firma zrealizowała szereg inwestycji drogowych.

POZNAJ NASZE REALIZACJE

POZOSTAŁE REALIZACJE

,,Przebudowa wału przeciwpowodziowego osiedla Kozanów łącznie z instalacją hydrotechniczną w postaci zamontowania kolektora głównego”
,,Budowa Infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu’ w skład którego wchodzi: ,,Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 2012” oraz ,,Budowa skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Drzymały”.
,,Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”.
,,Budowa wiaduktu WS 22A nad linią kolejową Warszawa – Kunowice wciągu drogi dojazdowej nr 2.13-2.18 wraz z budową dróg dojazdowych – w ramach budowy Zachodniej Obwodnicy m. Poznania”.
,,Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu – etap I w zakresie: Zad. 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów - zadanie częściowe nr 1, 2, 3”.
,,Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z Portem Lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do Rakietowej – ETAP I”.
,,Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)”. (Zadanie 3)
,,Wykonanie robót remontowych związanych z przebudową ulic na terenie Gminy Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Sikorskiego od ul. Niepodległości (bez skrzyżowania) km 18+435 do ul. Kaszubskiej km 18+730 (bez skrzyżowania), długość 0+295 km”.
,,Przebudowa ul. Krupniczej wraz z budową przystanków tramwajowych na ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu”.
„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” w ramach przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim i milickim, a także w powiecie wołowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.1 ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne”.
,,Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap II (przebudowa ulicy Granicznej na odcinku od ul. Mińskiej do ul. Skarżyńskiego wraz z budową nowej jezdni ul. Skarżyńskiego)”.
,,Przebudowa drogi krajowej nr 35 – od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem ulic Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle’a i ,,Budowa ulicy 34 KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu”.
„Przebudowa ul. Zamkowej wraz z budową wjazdu do parkingu Narodowego Forum Muzyki”.
,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zakrzów we Wrocławiu”.
,,Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bema w Lubinie”.
„Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji”.
,,Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej we Wrocławiu w zakresie budowy drogi dla rowerów i chodników wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej”. (zaprojektuj i wybuduj)
„ETAP I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce"

„ETAP I – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce: od skrzyżowania ul. Grota Roweckiego w terenie  miasta Wrocław do zjazdu z łącznika z ul. Kwiatowej w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice”.

"Zadanie nr 03900: Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia. "

„Zadanie nr 03900: Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia. Część 6: Przebudowa układu drogowo–tramwajowego wraz z infrastrukturą naziemną i podziemną w obszarze pl. Orląt Lwowskich, ul. Nabycińskiej i fragmentem TAT do ul. Smoleckiej”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 D odcinek Wilczyn - Golędzinów”.
,,Remont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 415+506 oraz od km 416+013 do km 416+930 w m. Jawor”.
,,Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”. (zaprojektuj i wybuduj)"
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów-Ozorowice-Szewce – odcinek 2".