nasza oferta

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

BUDOWNICTWO DROGOWE

ROBOTY ZIEMNE

SIECI WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWE

SIECI ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

USŁUGI TRANSPORTOWE

USŁUGI SPRZĘTOWE

LABORATORIUM

SPRZEDAŻ KRUSZYW

WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH

Siedziba

Pro-Tra Building Sp. z o.o.
ul. Chałupnicza 26a
51-503 Wrocław

godziny otwarcia:
poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Sekretariat

+48 71 348 49 92

sekretariat@pro-tra.pl