nasza oferta

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

BUDOWNICTWO DROGOWE

ROBOTY ZIEMNE

SIECI WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWE

SIECI ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

USŁUGI TRANSPORTOWE

USŁUGI SPRZĘTOWE

LABORATORIUM

SPRZEDAŻ KRUSZYW

WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH