KIEŁCZÓW

KIEŁCZÓW

KIEŁCZÓW

Trwają prace nad rozbudową drogi w Kiełczowie:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918D klasy Z (ul. Wrocławska) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,49 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1920D klasy Z w km 0+000,00  do km 0+171,86 oraz z drogą gminną klasy L (ul. Wschodnia) w km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka”.

Inwestor: Gmina Długołęka

Data podpisania umowy: 23.09.2022

Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

NASZE REALIZACJE