WROCŁAW – DŁUGA

WROCŁAW – DŁUGA

WROCŁAW – DŁUGA

Trwają ostatnie prace związane z inwestycją:

,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej

(od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły)”

NASZE REALIZACJE