POZNAJ NASZE REALIZACJE

TAT

TAT

TAT Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Termin realizacji: 2019-2021 „Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” – część 6 TAT Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Termin realizacji: 2019-2023 „Budowa wydzielonej trasy...

czytaj dalej
WISZNIA

WISZNIA

Inwestor: Gmina Wisznia Mała Termin realizacji: 2023 Wisznia Zadanie 1 ,,Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Ligota Piękna i Malin, gm. Wisznia Mała”. Wisznia Zadanie 2 ,,Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Rogoż, Szymanów i Krzyżanowice, gm. Wisznia Mała....

czytaj dalej
LUBIN- SPACEROWA

LUBIN- SPACEROWA

LUBIN Inwestor: Gmina Miejska Lubin Termin realizacji: 2022-2023 „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina”[dsm_masonry_gallery gallery_ids="1566,1565,1564,1563,1562,1561,1560" columns="2" use_overlay="on" overlay_description="off"...

czytaj dalej
GOSZCZ

GOSZCZ

GOSZCZInwestor: DSDiKTermin realizacji: 2021-2022 ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”.[dsm_masonry_gallery gallery_ids="591,593,594,595,596,597,598,599,600,601" columns="2" use_overlay="on" overlay_description="off"...

czytaj dalej
LUBIN – ŚCINAWSKA

LUBIN – ŚCINAWSKA

Inwestor: Urząd Miejski w Lubinie Termin realizacji: 2017-2019[dsm_masonry_gallery gallery_ids="674,631,630,629,628,627,626,673" columns="2" use_overlay="on" overlay_description="off" use_lightbox="on" overlay_color="#000000" _builder_version="4.20.0"...

czytaj dalej
SKAŁKA

SKAŁKA

SKAŁKA Inwestor: DSDiK Termin realizacji: 2021-2022 ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Romnów - Skałkaodcinek w km 8+228 ÷ 9+405 o długości 1177m”.[dsm_masonry_gallery gallery_ids="609,608" columns="2" use_overlay="on" overlay_description="off" use_lightbox="on"...

czytaj dalej
WROCŁAW- DŁUGA

WROCŁAW- DŁUGA

DŁUGA Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Termin realizacji: 2020-2023 ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej(od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły)”[dsm_masonry_gallery...

czytaj dalej
ŚWINOUJŚCIE

ŚWINOUJŚCIE

ŚWINOUJŚCIE Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Termin realizacji: 2021-2022 „Eliminacja ‘wąskich gardeł’ ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu.” [dsm_masonry_gallery...

czytaj dalej
WROCŁAW- MOSTY POMORSKIE

WROCŁAW- MOSTY POMORSKIE

Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Termin realizacji: 2020-2023 ,,Przebudowa Mostów Pomorskich wraz z przebudową ciepłociągu we Wrocławiu".[dsm_before_after_image before_src="http://pro-tra.pl/wp-content/uploads/2023/03/MOSTY-POMORSKIE-ROGATKA-PRZED.jpg"...

czytaj dalej
WROCŁAW- ZAMKOWA

WROCŁAW- ZAMKOWA

ZAMKOWA Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Termin realizacji: 2013-2016 „03700 – Przebudowa ul. Zamkowej wraz z budową wjazdu do parkingu Narodowego Forum Muzyki”.[dsm_masonry_gallery gallery_ids="648,647,646,645" columns="2" use_overlay="on" overlay_description="off"...

czytaj dalej
NYSA

NYSA

NYSA Inwestor: Starostwo Powiatowe w Nysie Termin realizacji: 2017-2019 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177O ul. Piastowskiej od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Bema w Nysie – Garaż podziemny”.[dsm_masonry_gallery gallery_ids="641,640,639,638,637,636,635"...

czytaj dalej
WROCŁAW- KOZANÓW

WROCŁAW- KOZANÓW

KOZANÓW WAŁ Inwestor:  Wrocławskie Inwestycje Termin realizacji: 2012 WAŁ KOZANÓW – kolektor ODRA – Przebudowa wału przeciwpowodziowego osiedla Kozanów łącznie z instalacją hydrotechniczną w postaci zamontowania kolektora głównego.[dsm_masonry_gallery...

czytaj dalej

POZOSTAŁE REALIZACJE

,,Przebudowa wału przeciwpowodziowego osiedla Kozanów łącznie z instalacją hydrotechniczną w postaci zamontowania kolektora głównego”
,,Budowa Infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu’ w skład którego wchodzi: ,,Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 2012” oraz ,,Budowa skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Drzymały”.
,,Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”.
,,Budowa wiaduktu WS 22A nad linią kolejową Warszawa – Kunowice wciągu drogi dojazdowej nr 2.13-2.18 wraz z budową dróg dojazdowych – w ramach budowy Zachodniej Obwodnicy m. Poznania”.
,,Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu – etap I w zakresie: Zad. 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów - zadanie częściowe nr 1, 2, 3”.
,,Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z Portem Lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do Rakietowej – ETAP I”.
,,Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)”. (Zadanie 3)
,,Wykonanie robót remontowych związanych z przebudową ulic na terenie Gminy Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Sikorskiego od ul. Niepodległości (bez skrzyżowania) km 18+435 do ul. Kaszubskiej km 18+730 (bez skrzyżowania), długość 0+295 km”.
,,Przebudowa ul. Krupniczej wraz z budową przystanków tramwajowych na ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu”.
„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” w ramach przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim i milickim, a także w powiecie wołowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.1 ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne”.
,,Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap II (przebudowa ulicy Granicznej na odcinku od ul. Mińskiej do ul. Skarżyńskiego wraz z budową nowej jezdni ul. Skarżyńskiego)”.
,,Przebudowa drogi krajowej nr 35 – od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem ulic Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle’a i ,,Budowa ulicy 34 KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu”.
„Przebudowa ul. Zamkowej wraz z budową wjazdu do parkingu Narodowego Forum Muzyki”.
,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zakrzów we Wrocławiu”.
,,Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bema w Lubinie”.
„Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji”.
,,Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej we Wrocławiu w zakresie budowy drogi dla rowerów i chodników wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej”. (zaprojektuj i wybuduj)
„ETAP I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce"

„ETAP I – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce: od skrzyżowania ul. Grota Roweckiego w terenie  miasta Wrocław do zjazdu z łącznika z ul. Kwiatowej w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice”.

"Zadanie nr 03900: Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia. "

„Zadanie nr 03900: Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia. Część 6: Przebudowa układu drogowo–tramwajowego wraz z infrastrukturą naziemną i podziemną w obszarze pl. Orląt Lwowskich, ul. Nabycińskiej i fragmentem TAT do ul. Smoleckiej”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 D odcinek Wilczyn - Golędzinów”.
,,Remont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 415+506 oraz od km 416+013 do km 416+930 w m. Jawor”.
,,Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”. (zaprojektuj i wybuduj)"
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów-Ozorowice-Szewce – odcinek 2".

Siedziba

Pro-Tra Building Sp. z o.o.
ul. Chałupnicza 26a
51-503 Wrocław

godziny otwarcia:
poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Sekretariat

+48 71 348 49 92

sekretariat@pro-tra.pl