SKAŁKA

SKAŁKA

SKAŁKA

Inwestor: DSDiK

Termin realizacji: 2021-2022

,,Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Romnów – Skałka
odcinek w km 8+228 ÷ 9+405 o długości 1177m”.

NASZE REALIZACJE