TAT

TAT

TAT

Inwestor: Wrocławskie Inwestycje

Termin realizacji: 2019-2021

„Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” – część 6

TAT

Inwestor: Wrocławskie Inwestycje

Termin realizacji: 2019-2023

„Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” – część 16

TAT

Inwestor: Wrocławskie Inwestycje

Termin realizacji: 2020-2023

,,Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia – odcinek od Parku Biznesu do ul. Rogowskiej” – część 18

Części 16 i 18 były realizowane we współpracy z podwykonawcą GM Roads Polska Sp. z o.o.

NASZE REALIZACJE