SPRZEDAŻ KRUSZYW

Oferujemy kruszywa z Granodiorytu przeznaczone do celów budowlanych, stosowane również w drogownictwie. Oferowane kruszywo spełnia wymogi norm dla budownictwa drogowego i kolejowego.

Zapewniamy własny transport nowoczesną flotą samochodów ciężarowych.

Sprzedaż Kruszyw

phone icon 519 629 997

Granodioryt
– to skała magmowa typu głębinowego o strukturze drobnokrystalicznej lub średnio krystalicznej i barwie szarej.

L

Korzyści z zastosowania Granodiorytu

check icon duża wytrzymałość na rozdrabnianie

check icon duża wytrzymałość na ściskanie

check icon niska nasiąkliwość

check icon wysoka mrozoodporność

check icon brak zanieczyszczeń obcych

check icon wysoka odporność na polerowanie

agsdix-set-line-target

Zastosowanie

check icon kruszywo do nawierzchni kolejowych

check icon kruszywo mineralne do betonu

check icon kruszywo łamane w budownictwie drogowym

Kruszywa deklarowane wg normy PN-EN 13043:2004 +A1

“Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Piasek łamany 0-2 mm
Mieszanka drobna 0-5 mm
Grys 2-5 mm
Grys 5-8 mm
Grys 8-11 mm
Grys 11-16 mm
Grys 16-22 mm
Kliniec 4-31,5 mm

Kruszywa deklarowane wg normy PN-EN 12620:2008 + A1

“Kruszywa do betonu”

Grys 2-8 mm
Grys 8-16 mm
Grys 6-22 mm

Kruszywa deklarowane wg normy PN-EN 13242:2008 + A1

“Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm
Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm
Tłuczeń 31,5-63 mm

Kruszywa deklarowane wg normy PN-EN 13450:2004 + A1

“Kruszywa na podsypkę kolejową”

Tłuczeń kolejowy 31,5-50 mm

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ