LABORATORIUM

Nasze laboratorium zajmuje się bieżącą kontrolą mieszanek mineralno-asfaltowych oraz szeregiem innych procesów takich jak:

agsdix-fas fa-microscope

badaniem betonów, gruntów i kruszyw

agsdix-fas fa-microscope

badaniem zagęszczenia/nośności
przy robotach ziemnych

agsdix-fas fa-microscope

opracowywaniem recept na grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym

agsdix-fas fa-microscope

kontrolą parametrów wytrzymałościowych gruntów stabilizowanych oraz parametrów mieszanek betonowych

Badania prowadzimy również w terenie.

 

Pracownia naszego laboratorium jest wyposażona w sprzęt takich marek jak: Multiserw, Controls, InfraTest, SolvTech, Testing, Radwag, Szkurłat czy Zakład Aparatury Naukowej.

Wszystkie urządzenia posiadają niezbędne dokumenty: świadectwa legalizacji, wzorcowanie oraz dokumenty potwierdzające zgodność z normami polskimi lub europejskimi.

Nasz zespół przechodzi regularne szkolenia wewnętrzne oraz na warsztatach wyjazdowych.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ