WISZNIA MAŁA

WISZNIA MAŁA

07 marca 2023 podpisaliśmy umowy na dwa zadania dotyczące przebudowy infrastruktury drogowej w gminie Wisznia Mała:

Zadanie nr 1: Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Ligota Piękna i Malin, gm. Wisznia Mała

„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gm. Wiszni’’

 

Zadanie nr 2: Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Rogoż, Szymanów i Krzyżanowice, gm. Wisznia Mała

„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gm. Wisznia Mała”

 

Inwestor: Gmina Wisznia Mała

Data podpisania umowy: 07.03.2023

Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

NASZE REALIZACJE