LUBIN

LUBIN

Dobiegają końca prace budowlane w Lubinie:

„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina”

Część I „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Zielonogórskiej, Szkolnej i Spacerowej w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

Inwestor: Gmina Miejska Lubin

Data podpisania umowy: 12.07.2022

Termin realizacji: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy

NASZE REALIZACJE