Kontakt

Wewnętrzny: 61, 32, 25
ksiegowosc@pro-tra.pl

+48 71 348 49 92 /
FAX: +48 71 348 31 29
sekretariat@pro-tra.pl

Wewnętrzny: 47

Wewnętrzny: 35, 44
kadry@pro-tra.pl

Wewnętrzny: 58

sekretariat@pro-tra.pl

Wewnętrzny: 44

Wewnętrzny: 45, 30, 41
zaopatrzenie@pro-tra.pl

+48 661 380 079
dyspozytor@pro-tra.pl

Wewnętrzny: 24, 26, 22
przetargi@pro-tra.pl

+48 661 380 078
mechanizacja@pro-tra.pl

Wewnętrzny: 37, 41
zaopatrzenie@pro-tra.pl

Formularz kontaktowy

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych osobowych w celu korzystania przez Państwa z pomocy technicznej i uzyskiwania informacji technicznej i handlowej oraz identyfikacji przy realizacji tych zadań. Zgoda jest dobrowolna. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mają państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
Administratorem danych osobowych jest: PRO-TRA BUILDING ul.Armii Krajowej 62, 50-541 Wrocław NIP: 8941012790